Pojawia się co raz więcej terminów, których znaczenie nie do końca jest nam znane. Zazwyczaj są one związane z nowoczesnymi technologiami czy innego rodzaju odkryciami. Nie da się ukryć, że to właśnie termin nanotechnologii niekoniecznie będzie terminem przez nas znanym. Jedyne co wiemy, to, że dość często spotykamy się z tym pojęciem i możemy sobie dopowiedzieć, że jest to pewnego rodzaju nowoczesna technologia.

Nanotechnologia – co w ogóle oznacza?

nanotechnologiaJednak na czym dokładnie opiera się nanotechnologia? Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nanotechnologia będzie dotyczyła wielu dziedzin. Jednak nie będzie to dla nas tak jasne, jeśli nie zrozumiemy istoty nanotechnologii. Jeśli rozłożymy sobie ten termin na dwa człony z całą pewnością będziemy mogli wyróżnić słowo nano i technologia. Oczywiście nie trzeba tłumaczyć czym będzie technologia. Jednak jeśli chodzi o nano to powinniśmy wiedzieć, że jest to przedrostek, który ma określać wielkość. Nanometr to podwielokrotność metra, która stanowi dziesięć do minus dziewiątej metra. Możemy sobie z łatwością wyobrazić, że jest to naprawdę mała część. Jednak po połączeniu tych słów nie będzie chodziło o to, że nanotechnologia to technologia bardzo mała. Trzeba sobie wytłumaczyć to w taki sposób, że nanotechnologia umożliwia pozyskiwanie struktur na poziomie nanometrycznym. W tej kwestii bez wątpienia to właśnie słowo umożliwia będzie słowem decydującym. Tak więc już wiemy, że nanotechnologia jest technologią bardzo nowoczesną. Wiemy również, że dzięki możliwościom jakie daje nanotechnologia możemy tworzyć struktury o bardzo małych wielkościach. Jednak do czego w ogóle przyrównać te wielkości? Można również powiedzieć, że wielkości nanometryczne będą zbliżone do tych rzędu wielkości atomów i wielkości poszczególnych cząstek. Czy już teraz potrafimy sobie uświadomić ogrom perspektyw jakie daje wprowadzenie w użycie nanotechnologii?

Nie da się ukryć, że każda tego rodzaju nowoczesna technologia to nowe możliwości. Jednak żeby móc z nich świadomie korzystać musimy posiadać naprawdę wielką wiedzę. My jednak, jako osoby niekoniecznie specjalizujące się w tego rodzaju zadaniach, możemy korzystać z nanotechnologii już jako użytkownicy. Być może już korzystamy, a wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy?