Według ustawy z dnia 6 lipca 2001r., „O usługach detektywistycznych” (Dz. U. 2002, nr.12, poz. 110 z późn. zm.) detektywem jest osoba, która posiadająca licencję, zaś tytułu zawodowego „detektyw” może używać tylko i wyłącznie osoba posiadająca licencję, co oznacza ochronę prawną zawodu detektywa. Jeśli prywatny detektyw chce świadczyć usługi detektywistyczne Katowice musi posiadać trzy podstawowe dokumenty – licencję detektywa, wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA oraz ubezpieczenie OC.

Usługi detektywistyczne – Katowice

 

usługi detektywistyczneKażda osoba świadcząca usługi detektywistyczne musi posiadać licencję detektywa. Licencja wydawana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, po zdaniu specjalnego egzaminu oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które wyklucza wcześniejszą karalność, dyscyplinarne zwolnienia z organów państwowych. Każdy kto zechce świadczyć usługi detektywistyczne zobowiązany jest do uzyskania wpisu do działalności regulowanej MSWiA.
Prywatni detektywi dodatkowo mogą być zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Detektywów oraz posługiwać się odznaką identyfikacyjną PSLD. Stowarzyszenie zrzesza środowisko detektywistyczne, które wykonuje zawód detektywa, posiada uprawnienia do wykonywania czynności detektywistycznych oraz prowadzące działalność w zakresie usług detektywistycznych. Stowarzyszenie walczy z dobre imię licencjonowanych detektywów i chęć udziału w procesie nowelizacji Ustawy o usługach detektywistycznych, konieczność pokazania prawdziwego oblicza licencjonowanych detektywów, wyeliminowanie osób nie posiadających uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

W stowarzyszeniu istnieje sąd dyscyplinarny, który stoi na straży postanowień statutu i etycznego wykonawstwa zleceń przez członków. Opracowany jest również kodeks etyczny detektywa, który w połączeniu ze statutem stowarzyszenia stanowi gwarancję rzetelnego, uczciwego wykonawstwa zleconych usług oraz poruszania się detektywa w granicach zakreślonych prawem i ustawą detektywistyczną.