Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od nas myślenia o różnych aspektach działania naszej firmy. Nie możemy przy tym zapominać o zachowywaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, nawet w przypadku, gdy nasza działalność pozornie nie niesie za sobą żadnych konkretnych niebezpieczeństw. Powinniśmy być jednak przygotowani na każdą ewentualność.

Odpowiednia gaśnica gwarantem bezpieczeństwa naszych współpracowników

gaśnica co2Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom swojej firmy jest niezwykle ważne. Nie chodzi tu jedynie o uświadamianie o zasadach BHP, ale również zapewnienie odpowiedniego oporządzenia, które mogłoby przydać się w pewnych sytuacjach. Jednym z podstawowych niebezpieczeństw w pracy z elektroniką jest możliwość wystąpienia pożaru, na co trzeba bardzo szybko reagować. Dobrze byłoby więc wyposażyć swoje biuro w odpowiednią gaśnicę, która może być przeznaczona do gaszenia pożarów sprzętu elektronicznego. Czymś takim jest z pewnością gaśnica CO2 potocznie nazywana gaśnicą śniegową. Nie wykorzystuje ona dobrze przewodzącej elektryczność wody, dzięki czemu do zera spada ryzyko porażenia prądem w przypadku wykorzystywania gaśnicy przez jednego z naszych pracowników. Nasz sprzęt może zostać natomiast skutecznie ugaszony dzięki temu, że dwutlenek węgla skutecznie odcina ogień od dostępu do tlenu. Dzięki temu będziemy mieli ponadto możliwość odzyskania również cennych danych z dysku twardego naszego komputera.

Gaśnicy nie powinniśmy jednak używać do gaszenia podpaleń ludzi, gaśnica bowiem może spowodować groźne odmrożenia i wyziębienie organizmu. Zachowanie odpowiednich zasad BHP pozwoli uniknąć takich sytuacji, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie swoich pracowników o tym, jak powinni zachowywać się w przypadku niebezpiecznych sytuacji.