Jedną z największych przeszkód czyhających na konsumentów w trakcie procesu kredytowego są obowiązki związane z dokumentacyjną częścią procesu. W trakcie swojej praktyki w świecie finansów, miałem okazję przyjrzeć się opieszałości instytucji publicznych, wewnętrznym praktykom i procedurom wielu firm, które świadomie lub nieświadomie utrudniają swoim pracownikom i petentom sprawne załatwienie sprawy.

Pożyczki i dokumentacja

pożyczki gotówkowe bez zaświadczeńO ile dokumentacja związana z uwierzytelnieniem wpływów z tytułu umowy o pracę zazwyczaj nie jest skomplikowana to nawet ona może nastręczać kilku wątpliwości. O ile sam dochód jesteśmy w stanie potwierdzić za pomocą potwierdzenia przelewu na konto, o tyle długość umowy z pracodawcą musi zostać potwierdzona osobnym dokumentem wydanym przez pracodawcę. Zdarza się zatem, że konieczność uzyskania kompletu dokumentów trwa długo ze względu na politykę firmy. Zdarza się, że wnioskodawca pracuje w filii danej firmy i sprawami związanymi z szeroko pojętym HR zajmuje się centrala, przez co zaświadczenie od pracodawcy krąży po Polsce przynajmniej kilka dni, zanim dotrze do wnioskodawcy i finalnie do banku. Pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń pomagają klientom uzyskać zdecydowanie szybciej finansowanie. Dzięki temu minimalizuje się czas potrzebny na wydanie ostatecznej decyzji, analizując inne aspekty ryzyka związanego z udzieleniem kredytu: historię kredytową, obecne zaangażowanie, deklarowane miejsce pracy i weryfikacja telefoniczna wnioskodawcy i jego zakładu pracy.

Firmy pozabankowe, zajmujące się udzielaniem pożyczek gotówkowych bez zaświadczeń mają własne metody weryfikacyjne, które wykluczają konieczność przedkładania dokumentów dochodowych. Polskie prawo dopuszcza możliwość weryfikacji kredytowej u pracodawcy, a firmy korzystają z własnych procedur wspierających transparentność procesu.