Zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy decydujący się na regularnie uprawianie tenisa potrzebują do tego, co oczywiste, odpowiednich warunków. Bez wątpienia kluczowym z nich staje się posiadanie właściwie skonstruowanej i wyposażonej hali służącej do rozwijania umiejętności rywalizacji w tym sporcie.

Specyfika hal tenisowych

hale tenisoweMiejsca, w których sukcesywnie trenuje się tenis ziemny, jako sport wymagający szczególnie intensywnego ruchu  wymagają z pewnością zachowania wyjątkowych względów bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób można bowiem w pełni uniknąć niepotrzebnych utrudnień i kłopotów. By w rezultacie całkowicie wyeliminować potencjalne niedogodności, należy w pierwszej kolejności dostosować hale tenisowe do indywidualnych potrzeb i osobistych preferencji trenujących na nich osób. Zanim jednak przejdzie się do szczegółowych udogodnień czynionych z myślą o konkretnych zawodnikach, wziąć pod uwagę trzeba najpierw tzw. standardowe wymogi, na jakich funkcjonować powinny hale tenisowe. Te zaś są następujące, po pierwsze, obiekty tego typu muszą mieć solidne i stabilne fundamenty zbudowane z dobrej jakości betonu. Dodatkowym wzmocnieniem dla obiektów takich jak hale tenisowe staje się ich mocna stalowa, (rzadziej drewniana), konstrukcja. W tym miejscu warto podkreślić, że jeśli chodzi o ich podstawowe rodzaje, wyróżnić można następujące typy hal tenisowych, to znaczy: hale łukowe, „hale łukowe półbeczki”, a także hale Wimbledon. Niezależnie jednak od jej rodzaju, uśredniony czas budowy jednej hali, to z reguły od dwóch do pięciu miesięcy. Dach, jaki powinny posiadać hale tenisowe, musi być płaski, w kształcie luku bądź z koniecznym kątem nachylenia o wartości dziesięciu lub 22 stopni. Dzięki takiej formule budowy hale tenisowe będą bardziej odporne na różnorakie obciążenie. Ponadto uściślić trzeba, że szerokość ścian hali wynosić może standardowo 60 metrów kwadratowych. I

Ich optymalna wysokość jest natomiast do indywidualnego ustalenia przez konstruktorów. Innym ważnym czynnikiem, o którym niewątpliwie warto wspomnieć, staje się odpowiednio dobrana nawierzchnia hali, aby hale tenisowe poprawnie funkcjonowały. Konieczne jest bowiem, aby w razie potrzeby należycie chroniła ona przed ewentualnym ryzykiem kontuzji, jak i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.