Pojezierze Mazurskie jest regionem położonym w Polsce północno-wschodniej. Jest to chyba najbardziej zalesiony obszar naszego kraju, na którym dodatkowo występuje duża liczba jezior. Słusznie więc obszar ten nazywany jest krainą tysiąca jezior. Centralną część Pojezierza Mazurskiego zajmuje Kraina Wielkich Jezior bardziej znana pod nazwą Mazury.

Mazury należą do krainy o wielkich walorach krajobrazowych, w wielu miejscach mimo natężonego ruchu turystycznego zachować niczym nieskażone środowisko. Środowisko przyrodnicze Mazur chronione jest w licznych rezerwatach przyrody oraz na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego.http://conversband.pl/ Mazurski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 52 156 ha. Objęto w nich ochroną 200 gatunków ptaków między innymi kormorany), jeziora, lasy. Jeżeli chodzi o klimat to na Mazurach zimy są długie i mroźne, a lato trwa bardzo krótko. Planując urlop na Mazurach lepiej nie wybierajmy się tam w lipcu, jest to miesiąc z największą ilością opadów. Przez Pojezierze Mazurskie przepływa rzeka Krutynia. Jej długość wynosi 100 km, jest ona jednym z bardziej popularnych i jednocześnie bardzo malowniczych szlaków kajakowych. Głównym, największym miastem na Pojezierzu Mazurskim jest leżący nad rzeką Łyna Olsztyn. Każdego lata do miasta zjeżdżają kajakarze, aby uczestniczyć w organizowanym w mieście spływie kajakowym pod nazwą „Łyną przez Olsztyn”. Miłośnicy żeglarstwa najczęściej zatrzymują się w położonym nad jeziorami Kisajno i Niegocin Giżycku lub w Mikołajkach, które leżą nad Jeziorem Mikołajskim i Tałty.

Źródło informacji: http://conversband.pl/