Nowoczesne biura zajmujące się usługami call center wyposażone są w systemy poprawiające wydajność pracowników, sprzedaż, utrzymanie istniejących kontaktów. Obok systemów wspomagających pracowników w sposób bezpośredni, takich jak systemy wywoływania połączeń, możemy mówić również o systemach organizujących pracę centrum telefonicznych w skali makro: system rozwiązań kurierskich wspierających sprzedaż, czy system gromadzenia baz klientów.

Telemarketing na wyższym poziomie

system dla call centerTelemarketing staje się anachroniczny bez nowoczesnych systemów wspierania sprzedaży. Dobry system dla call center powinien cechować się niezawodnością i łatwością zaprogramowania. Systemy takie możemy podzielić na dwie grupy: systemy wspomagające pracę pracowników i systemy zewnętrzne. Systemy wspomagające pracę pracowników to takie, których działanie opiera się na bezpośrednim wsparciu pracownika w procesie telemarketingu. Może to być system wywołujący połączenia, który generuje kolejny telefon do wykonania z bazy po określonym czasie od zakończenia ostatniej rozmowy. Taki system potrafi także efektywnie zarządzać czasem pracownika, informując go na bieżąco na ekranie monitora o zbliżającej się przerwie, spotkaniu, czy o zakończeniu pracy. System dla call center może być również zewnętrzny. Możemy mówić o takim systemie wtedy, kiedy np. mówimy o systemie wspierającym sprzedaż w terenie: system kurierski, za pośrednictwem którego możemy przedłużyć, podpisać umowę z klientem bez konieczności bezpośredniego udziału pracownika call center, a jedynie przy wsparciu konkretnego pracownika.

Wydajne sposoby na podniesienie efektywności pracownika przewidują pełną specjalizację pracowników w danej dziedzinie. Stąd pracownik sprawujący funkcję menadżera w myśl tej zasady zajmuje się tylko zarządzaniem. Przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych systemów dla call center, pracownik zajmujący się telemarketingiem, zajmuje się w sensie ścisłym tylko telemarketingiem.