Recykling tworzyw organicznych inaczej zwane kompostowaniem, największe zastosowanie znajduje w rolnictwie oraz ogrodnictwie. W ten sposób wykorzystuje się odpadki z gospodarstw rolniczych. Proces organicznego recyklingu przeprowadza się w pryzmach kompostowych, uzyskując nawóz organiczny zwany kompostem. Podczas kompostowania zachodzą równocześnie dwa procesy mineralizacji, czyli rozkładu martwej materii organicznej na proste związki nieoragniczne i humifikacji, proces przetwarzania materii organicznej gleb.