Założenie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej wiedzy,jest również procesem dość długotrwałym. Pierwszym krokiem na drodze do założenia działalności razem ze wspólnikami jest sporządzenie umowy w formie pisemnej.

Rejestracja spółek

rejestracja spółek zgodna z prawemOprócz formy umowy, warto mieć też na uwadze, jakie elementy powinny być w niej zawarte. Dobór zapisów w umowie wpływa na przyszłe zarządzanie firmą, ale także na proces jej rejestracji. Obowiązkowe Obowiązkowe elementy to przede wszystkim:imiona i nazwiska współpracowników,nazwa spółki,forma prowadzonej działalności,adres siedziby firmy,Przedmiot działalności określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Po sporządzeniu umowy, kolejnym krokiem jest rejestracja spółki poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS), prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego musi być złożony na odpowiednim formularzu wniosek o rejestrację spółki należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami.Wśród najbardziej popularnych formularzy warto wymienić druki dotyczące:Podmiotu działalności spółki,danych wspólników,partnerów,organów podmiotu/wspólników do reprezentowania spółki,sposobu powstania podmiotu,sprawozdań finansowych emisji akcji.Od 2012 roku rejestracja spółek zgodna z prawem odbywa się również online korzystając z formularza elektronicznego. Rejestracja spółki zgodnie z prawem trwa 24h,dlatego tę formę zakładania spółki uważa się za najszybszą. Nie wymaga ona udziału notariusza.

Po dokonaniu wszelkich formalności , następnym  krokiem na drodze do uruchomienia spółki jest założenie firmowego konta bankowego. Można to zrobić w dowolnej placówce wybranego banku. Aby zaoszczędzić sobie podwójnego chodzenia, warto pamiętać o założeniu konta przed wizytą w urzędzie skarbowym. Numer rachunku będzie musiał zostać następnie zaktualizowany w urzędzie skarbowym.