W przypadku pracy na dużych wysokościach, kluczowym czynnikiem budującym podstawy bezpieczeństwa, są systematyczne szkolenia bhp., Jako ze prace wysokościowe są najniebezpieczniejszym rodzajem pracy, pracodawcy zobligowani są do zapewnienia pracownikom pełnego wsparcia, poprzez bezpośredni nadzór nad wykonywanymi robotami, przez wyznaczone osoby.

Buty robocze Urgent  – Twój wybór

Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków zabezpieczających, to jest, lin, systemów i szelek asekuracyjnych, ale także funkcję zabezpieczającą pełni odpowiednio dobrana odzież czy buty robocze Urgent. Pracownicy powinni być też poinstruowani o odpowiednim systemie pracy, który obejmuje m.in. imienny podział pracy, ustalona z góry kolejność wykonywanych zadań, jak i szczegółowe szkolenia bhp dotyczące konkretnie wykonywanych czynności.

buty robocze UrgentPracownicy wykonujący prace wysokościowe powinni też być odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani, posiadać certyfikowane umiejętności udzielania pierwszej pomocy, posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na pracę na wysokościach, mieć bezproblemowy dostęp do wszelkiej dokumentacji pozwalającej na bezpieczną pracę w danym miejscu, oraz do apteczek pierwszej pomocy. Kolejną rzeczą to posiadanie odzieży i obuwia roboczego, które posiada w swojej ofercie każdy sklep bhp, stosowanie systemu podwójnych lin do asekuracji, oraz bezwzględny zakaz pracy w pojedynkę. Prace wysokościowe są coraz popularniejsze, zwłaszcza, że stawki za taką pracę są względnie wysokie. Dlatego też wiele osób kusi się na pracę w takich warunkach, bez względu na ich umiejętności, doświadczenie czy stan zdrowia. Dlatego dobierając pracowników do tego typu prac, należy dokładnie sprawdzać każdego z nich czy jest fizycznie i merytorycznie do niej przygotowany. Specyfika pracy na wysokościach jest taka, że niestety większość wypadków kończy się tragicznie. Najważniejsze jest, więc to, by dobrze zorganizowani pracownicy dbali o to bezpieczeństwo swoje jak i swoich kolegów w taki sposób, aby dostatecznie zminimalizować ryzyko tragedii.