Termin „zawód zaufania publicznego” utworzony został w Polsce i nie jest bliżej znany innym krajom europejskim. Dlatego też występuje częsty problem ze zdefiniowaniem tego terminu. Dodatkowo kłopotliwą rzeczą może okazać się fakt ,że ustawodawca nie przedstawia legalnej definicji którą można by było interpretować w sposób jednolity. Zawodami zaufania publicznego określa się te zawody które ze względu na swój szczególny charakter z troską dbają o należyte wykonanie zadań należących do interesu publicznego.

Tłumaczenie przysięgłe, godne zaufania

 

tłumaczenia przysięgłeWykonywanie zawodu czy też usługi zaufania publicznego wiąże się z koniecznością istnienia samorządu w którym wykonujący zawód musi być zrzeszony. Brak zrzeszenia w samorządzie oznacza niemożność wykonywania jakiegokolwiek zawodu zaufania publicznego. Zadaniem samorządów reprezentujących wykonawców zawodu zaufania publicznego jest sprawowanie opieki oraz kontrola nad prawidłowym wykonywaniem tych zawodów w zakresie interesu publicznego.
Jednym z tych zawodów, czy też usług jest tłumaczenie przysięgłe którego zalicza tłumacza przysięgłego się jako osobę zaufania publicznego. Osoby zaufania publicznego przede wszystkim powinny cieszyć się zaufaniem osób na rzecz których prowadzi działalność. Tłumacz przysięgły powinien charakteryzować się odpowiednia postawą moralną oraz etyczną. Zazwyczaj też powinien odznaczać się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, aby tłumaczenia przysięgłe były jak na najwyższym poziomie. Jako reprezentant zawodu w którym ważną rolę odgrywa zaufanie publiczne tłumacz przysięgły zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej , aktualnie obowiązujących reguł ustawowych oraz świadczyć usługi tłumaczenia jak najwyższej jakości.

Podczas wykonywania tego zawodu tłumacz zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej wobec klienta oraz do ponoszenia odpowiedzialności w zakresie błędnego lub nieprawidłowego wykonania oferowanych usług.