Zdrowe i czyste powietrze jest dostarczane lokali mieszkalnych i użytkowych dzięki centralom wentylacyjnym. Na nich spoczywa pobranie powietrza ze środowiska zewnętrznego i wtłoczenie go do kanałów wentylacyjnych. To zapewnia nam komfort życia i pracy. Aby tak jednak się stało centrala wentylacyjna musi być zaopatrzona w odpowiednie filtry.

Oczyszczanie powietrza w centralach wentylacyjnych

filtry do central wentylacyjnychCentrale wentylacyjne umieszczane są często w bardzo zanieczyszczonym i agresywnym środowisku wielkomiejskim. Powietrze, które zasysają musi zostać wstępnie oczyszczone aby części mechaniczne centrali wentylacyjnej nie uległy uszkodzeniu oraz aby nie wtłaczać zanieczyszczonego powietrza do sieci. Do wstępnego oczyszczania stosuje się całą gamę dostępnych na rynku filtrów. Są to filtry kieszeniowe, kompaktowe, dzielnikowe i tłuszczowe. Trzeba pamiętać, że producenci central wentylacyjnych tworzą własne linie filtrów, które często są mieszanką różnych typów filtrów powietrza. Aby centrala wentylacyjna była dopuszczona do użytku musi spełniać rygorystyczne normy w szczególności dotyczące użytych filtrów. Najczęściej używane w centralach wentylacyjnych filtry to te o klasie czystości powietrza F5 i F7. Takie filtry do central wentylacyjnych zapewniają wstępne wychwycenie niebezpiecznych cząstek stałych zawartych w powietrzu. Następne procesy filtracyjne odbywają się już w kanałach sieci wentylacyjnych gdzie zamontowane są filtry średnich lub wysokich stopni oczyszczania. W niektórych przypadkach gdzie wymagane są najwyższe normy czystości jako filtr absolutny umiejscawiany jest filtr klasy HEPA.

Sprawna centrala wentylacyjna to taka, która bez problemu może pobrać powietrze i zapewnić odpowiedni przepływ powietrza i jego ciśnienie. Do tego potrzebna jest systematyczna okresowa wymiana filtrów. Najczęściej producenci zalecają wymianę filtrów powietrza co trzy miesiące. Trzymanie się tego reżimu eksploatacyjnego zapewni sprawne funkcjonowanie instalacji.